Úvod

Ponúkame vám Business coaching…

V dnešnom svete sa všetko mení neuveriteľne rýchlo. Preto návody na úspech prakticky nemôžu fungovať všeobecne! To čo platilo včera, dnes už nemusí platiť.

Nehovoriac o tom, že čo platí na jednu osobu alebo organizáciu, nemusí platiť na každého a na všetky organizácie. Business coaching je maximálne diskrétne vedenie manažérov, riaditeľov a vedúcich teamov v konkrétnych podmienkach makro a mikroprostredia. Neriešime všeobecné poučky, návody… riešime konkrétne vás, vašich ľudí a vašu organizáciu. Naučíme vás ako motivovať, komunikovať, zodpovedne rozhodovať, asertívne reagovať a vnímať všetky náznaky okolia, ktoré vám pomôžu na ceste za úspechom.
Business coaching nie je pre každého, je pre osoby, ktoré sa neboja úspechu a zodpovednosti .

Pre firmy a manažérov

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím tak, aby boli jeho členovia schopní napĺňať svoje osobné plány, udržať si spokojnosť v práci a zároveň plniť náročné úlohy.

Pre začínajúcich podnikateľov

Rozhodnutia, ako začať podnikať alebo hľadať si zamestnanie nie sú jednoduché. Často sa stáva že jedinec urobí veľkú chybu ak si nevyberie to na čo má reálne predpoklady, schopnosti, zručnosti, talent a chuť.

Podporili sme REPAS. Program „Príležitosť REkvalifikáciA Spolupráca“ je podporovaný európskym sociálnym fondom.