Neverbálna komunikácia

Neverbálna komunikácia

Oboznámte sa s rečou tela, zistite význam konkrétneho gesta a naučte sa ľahšie prečítať ľudí. To vás postaví do lepšej pozície a budete schopní komunikovať omnoho efektívnejšie. Ba čo viac, ak porozumiete druhým budete si viac vedomí o význame signálu, ktorý vysielate k druhým vy.

Neverbálnu komunikáciu môžeme pomenovať ako reč tela. Sú to gestá, mimika, pohľad, držanie tela, chôdza a ďalšie signály. Vedeli ste, že iba 7% komunikácie je komunikácia verbálna? Zvyšných 93% tvorí neverbálnu a paraverbálnu komunikáciu. Viete si to predstaviť? To znamená, že keď sa s niekým rozprávame, tak iba 7% vplyvu tvorí to, čo vlastne hovoríme a zvyšné percentá sústreďujú pozornosť na to, ako to hovoríme a čo pri tom robíme. Ak chceme v komunikácií alebo pri akomkoľvek prejave zaujať /doma, vonku, v škole, v práci/, je dôležité sa naučiť neverbálnu komunikáciu ovládať.

Čo všetko sa naučíte?

- typické prejavy komunikácie
- jednotlivé gestá a mimika
- ako ovládať neverbálnu komunikáciu a zaujať
- ako ovládať paraverbálnu komunikáciu
- ako čítať neverbálnu komunikáciu, aby ste boli vždy o krok vpred
- ako odhaliť, kedy je človek pravdovravný a naopak, kedy nehovorí celú pravdu
- ako rozpoznať varovné signály
- praktické príklady


Tešíme sa na vás!

Partner podujatia: StartitUP :)

Položky kurzu
Neverbálna komunikácia
Cena: 21€
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PhD., PCC

Lektorka, psychologička, koučka