Blog

Interview s absolventom kurzu KOUČ 104 hod.

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Kurz je určený pre všetky profesie a tých, ktorí sa chcú posunúť v rámci vlastného sebarozvoja, chceli by nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky alebo sa chcú stať priamo profesionálnym koučom.

03.07.2020

Efektívne vedenie tímu

Pravým vodcom tímu sa človek môže aj stať. Hovorí sa, že vodcom sa musíme už narodiť, ale podľa nás si stačí ozrejmiť pár detailov, ktoré sú s úspešným vedením spojené a zmeniť staré vzorce správania, o ktorých sme si mysleli, že boli tie najsprávnejšie.

19.06.2020

Je potrebný manažment zmien vo firme?

Zmena má svoju zákonitú sínusoidu. Najprv nastáva šok, búrenie všetkých a všetkého naokolo s negatívnymi emóciami, následné skúšanie novej situácie až stabilita. Netreba sa toho obávať, je to prirodzená reakcia. Ako takúto zmenu zvládnuť?

19.06.2020

Ako byť šťastný v práci, ktorá ma nebaví?

Nikdy sa nenechajte odradiť od toho, k čomu vás srdce ťahá. Narodili sme sa do spoločnosti, v ktorej sme dostali do vienka programy správania a myslenia, že musíme pracovať 8 hodín v jednej práci najlepšie doživotne, mať stabilný príjem a istoty. Musí to byť naozaj tak?

17.06.2020

Predaj sa!

Neschopnosť efektívne komunikovať v podnikaní je receptom na neúspech. Znamená, že startupy nezískajú financovanie, nevytvárajú sa dobré vzťahy s klientelou, výrobky sa nepredávajú a z kariéry sa upúšťa. Čo robiť inak? Ako sa "predať"?

15.06.2020

Talent management

Talent človeka nie je nejaké vysoké nadanie. Nadanie má každý, a zvyčajne je to obyčajná maličkosť, s ktorou sa narodili. Napr. niekto vyniká v humore, iný v dokonalom rozpoznávaní ľudských pováh. Obe sú nadania, ktoré môžu využiť pri hľadaní svojho profesijného miesta.

15.06.2020

Ako sa stať bohatým?

Začať s myšlienkou na koniec znamená začať s jasnou predstavou životného cieľa. Je bežne mylnou predstavou, že človek musí obetovať určitú časť svojho života, aby naplnil potreby druhých – od práce, cez zdravie až po vzťahy.

08.06.2020

Time management

V efektívnom rozdeľovaní si svojho drahocenného času nejde vôbec o to, urobiť čo najviac vecí za krátky čas, ani o to, že budeme pracovať tvrdšie. Ako to teda má vyzerať?

05.06.2020

Vzťahový koučing

Sme sociálne bytosti, ktoré ľudí nevyhnutne k životu potrebujú, inak začne naša psychika chátrať. Vzťahy je dôležité udržiavať z dôvodu našej psychickej krehkosti.

11.05.2020

Prečo koučing aj v čase karantény?

Práve teraz je tá najväčšia príležitosť ešte viac poznať sám seba. Odpovedzme si sami, kedy bude ďalšia takáto možnosť na osobný reštart, oddych a znovuzrodenie svojho JA? Treba túto situáciu zobrať z tej najpozitívnejšej stránky, teda ako ju môžem využiť vo svoj prospech, namiesto toho utápať sa…

26.04.2020

Ako na deti v čase karantény?

Aj v čase izolácie je tu priestor a skvelá príležitosť budovať si vzťah s deťmi na takýchto vzájomných pravidlách, viac spoznávať svoje dieťa a jeden druhého. Viac sa deťom venovať, robiť veci, na ktoré doteraz nebol čas.

20.04.2020

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »