kurz detil

Change management

Rozvoj myslenia a postojov prinášajú aj zmeny v rámci vedenia spoločnosti. Sme si vedomí toho, že ak manageri či vedúci oddelení začnú uvažovať iným spôsobom, bude mať táto zmena vplyv aj na celkový prístup k riešeniu cieľov vo firme. Z tohto dôvodu vieme nadviazať na rozvoj managerov aj podporou v tvorbe efektívnej firemnej stratégie, vrátane procesného managementu, managementu zmien, marketingového či produktového plánu.

Proces uskutočnenia zmien v spoločnosti, ich aplikácia v praxi a predovšetkým ich pozitívne prijatie - ako úspešne zvládnuť proces zmeny? Ponúkame 1 a viac dňové školenia, na ktorých sa detailne zameriame na change management vo Vašej spoločnosti, priamo podľa Vášho aktuálneho stavu.

OBSAH ŠKOLENIA
- zistenie aktuálneho stavu
- vyhodnotenie potreby zmeny a jej prínosu
- diagnostika príčin
- prínosy a riziká zmeny
- identifikácia riešení
- nastavenie procesu zmeny
- nastavenie cieľa, spôsoby uskutočnenia zmeny, zvolenie spôsobu zmeny, aj s ohľadom na typológiu ľudí v spoločnosti, určenie zodpovedných osôb, oznámenie zmeny a následná komunikácia a prístup, plánovanie implementácie, časový harmonogram
Aplikácia a riadenie implementácie zmeny
- prijatie zmeny, možné hrozby zlyhania zmeny a prijatie potrebných opatrení, vyvolanie pozitívneho prístupu k zmene, riešenie negatívneho prístupu k zmene, podpora v procese zmeny, reakcie na zmeny a príprava na situácie, dôvera v zmenu, úspech prijatej zmeny

Stabilizácia zmeny
- nástroje úspešnej stabilizácie zmien
- preventívne opatrenia
Praktické zameranie
-techniky aplikované na praktické prípady

Nenašli ste žiadny kurz pre vás?

Kontaktujte nás a radi vám poradíme s výberom

Chcem poradiť