Termíny kurzov

Solution focused coaching, self coaching
Úvod do coachingu.
29. – 30. November 2013
Solution focused coaching, self coaching
Úvod do koučingu- praktické cvičenia
29. Jún 2013
Solution focused coaching, self coaching
Úvod do koučingu- praktické cvičenia
29. Jún 2013
Predajte sa!
Biznis Coaching pre jednotlivcov alebo firmy.
1. – 2. Júl 2013
Predajte sa!
Biznis Coaching pre jednotlivcov alebo firmy.
15. – 16. Júl 2013