Nové prístupy, pohľady a trendy v marketingu 2016

alebo

Šesť oblastí , ktorým je potrebné  venovať pozornosť

Dynamika posledných rokov prinútila marketérov zmeniť prístup aj spôsob práce. Neuveriteľne rýchly vývoj technológií, zvýšenie objemu prenášaných dát, sociálne siete ako súčasť súkromného aj profesného života a rozdiel medzi v prieskumoch deklarovanými preferenciami a reálnym predajom vedú k nutnosti zmeniť pohľady a prístupy. Potrebujeme nové kreatívne riešenia,  lepšie poznať zákazníka,  nájsť nové cesty k vytváraniu zisku.

Ponúkame na financie nenáročné námety a mnohé príklady z praxe.

Účastníci získajú vedomosti o nových možnostiach v marketingu. Zameriavame sa na hlavných 6   oblastí, ktoré vyžadujú pozornosť. Prinášame informácie o najaktuálnejších marketingových smeroch a novinkách i námety na zefektívnenie činností. Účastníci získajú informácie a vedomosti o najúspešnejších stratégiách, zmene pohľadu na zákazníka, ako predchádzať rozdielom medzi výsledkami prieskumu a reálnym predajom. Poskytneme námety, čo urobiť, aby firma bola konkurencieschopná aj v roku 2015.

Obsah:

1) Stratégia

 • transformácia firiem na experience-driven organization, dôležitosť prepojenia skúseností z každodennej praxe a firemných dát a údajov za účelom riadenia vzťahov so zákazníkmi “outside -in”, nový pohľad na dôležitosť a spôsob chápania správania zákazníkov
 • vytváranie a využívanie digitálnych platforiem
 • nevyhnutnosť CX designu

2)  Zákazník

 • segmentácia – ako správne na to
 • pochopenie nákupných zvyklostí a zdrojov sťažností za účelom zníženia nákladov a zvýšenia obratu:
 • neuromarketing
 • deklarovaná a skrytá motivácia zákazníckeho správania, deklarácia zákazníkov vs prax
 • oblasti kam implementovať výsledky zákazníckeho správania sa v praxi

3) Zákaznícke prieskumy a riešenia

 • ako definovať prieskumy – určenie cieľa, zadanie pre agentúru, výber agentúry – čo vie poskytnúť agentúra a čo nie
 • konfrontovanie výsledkov prieskumu s firemnými dátami a výsledkami platforiem – internet, mobil, TV

4) Procesy

 • zvýšenie potreby “cross-funtional” procesov na riadenie každodenného biznisu – okamžitosť, presnosť, informovanosť, šitie na mieru
 • unifikácia procesov vs reakcia na lokálne odlišnosti

5) Integrácia sociálnych médií do marketingového plánu

 • tradičné kanály vs nové
 • sofistikované využívanie sociálnych sietí:
 • ktoré sociálne siete sú vhodné
 • úloha gamification
 • príklady využívania sociálnych, ktoré pomáhajú designovať značku, generujú brand
 • awarenes, zákazníkov a profit

5) Úloha technológií

 • sociálne vzťahy so zákazníkmi sa stávajú nosným pilierom – počúvanie, rozprávanie, podporovanie, posilňovanie imidžu, zaangažovanie zákazníkov
 • mobilný svet: internet a zariadenia (smart phony, tablety), prenos dát, mobilné aplikácie umožňujú zvyšovať produktivitu priameho predaja
 • uplatnenie technológií v marketingu umožňuje inovácie prierezovo cez firmu: strategické rozhodovanie, produkty, služby a aktivity pre zákazníkov, priamo pri predaji

6) Čo predáva

 • zľavy – pozadie sveta zliav – kamenné obchody, zľavové portály
 • on-line svet
 • zákaznícka angažovanosť

Kurz je určený pre:

 • pracovníkov marketingu, PR, podpory predaja a obchodného oddelenia a starostlivosti o zákazníka (špecialisti, manažéri, riaditelia),
 • manažérov pre stratégiu a business development
 • CRM špecialistov
 • členov manažmentu,
 • majiteľov malých a stredných firiem,
 • začínajúcich podnikateľov,
 • všetkých tých, ktorí si chcú doplniť vedomosti z oblasti marketingu.

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754