Predajte sa!

Biznis Coaching pre jednotlivcov alebo firmy.

Biznis Coaching „Predaj sa“ pre absolventov zaručuje- Sebaisté vystupovanie, úspešné vyjednávanie, schopnosť presvedčiť, vedieť povedať nie, schopnosť predať a schopnosť „predať sa“.
Budete sebaistý v tom čo robíte, oceníte to vy, váš zamestnávateľ, klienti, a okolie ako také.

Coaching-poradna úspešne organizuje rôzne kurzy z oblasti biznis coaching už niekoľko rokov. Neponúkame jednoduché školenia, ale aktívnu spoluprácu klienta a prednášajúceho- coacha. Je to spolupráca, ktorá berie do úvahy vašu osobnosť, vaše konkrétne otázky. Zabudnite na čítanie „slideov“ z projektoru… My pracujeme najmodernejšími technikami a kurz je vždy šitý účastníkom presne na mieru. Neexistujú dva rovnaké kurzy, pretože neexistujú rovnaké skupiny koučovaných.

Forma kurzu, techniky: 2 coachovia, max .12 účastníkov.
Koučingové techniky, Osobnostná diagnostika, Spolupráca s Univerzitou Komenského, Psychologické a manažérske testy, Prednášky, Učenie formou hier, Video nahrávky/ analýza seba samého, Skupinové práce, Individuálne práce.

Obsah kurzu:

 • Osobnostný profil absolventa, silné a slabé stránky. Typológia osobnosti a jej uplatnenie pri vyjednávaní, v biznise alebo v osobnom živote.
 • Priestor pre vylepšenie, rast.
 • Stratégie pri vyjednávaní.
 • Príprava na vyjednávanie.
 • Ako sa pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom, zamestnávateľom, klientom.
 • Aktívne počúvanie.
 • Klamstvo – odhaliť, schopnosť klamať.
 • Štýly vyjednávania.
 • Výsledky výhra – výhra.
 • Cena – vyjednávanie o cene.
 • Viete povedať nie? Naučíme vás to!
 • Ego, emócie a vyjednávanie.
 • Prezentácia.
 • Sebavedomie – vyjednávanie, prezentácia.
 • Viete svetu ukázať čo je vo vás? Naučíme vás to!
 • Sebavedomé vystupovanie.

 

Absolvent kurzu získava automaticky pol ročný follow up a pol ročné poradenstvo od biznis coacha.

Absolvent získa certifikát spoločnosti Power coaching.

Forma kurzu: Jednodňový / Dvojdňový , intenzívny kurz.

Možnosť absolvovania jedného dňa, alebo dvoch dní.

Miesto kurzu: Bratislava

Cena jednodňovéhon kurzu: 240 eur

Cena dvojdňového kurzu: 340 eur

 

Pre Coachov a členov tímu Power Coaching platí zľava 20%

Pre fanúšikov platí zľava 10%


Možnosť platby na splátky. – info na: kurz@businesscoaching.sk

Prihláste sa na kurz: kurz@businesscoaching.sk, alebo 00421 904 682 754