Psychodiagnostické metódy pre HR-manažérov

Trvanie: 4 hodiny, prípadne ľubovoľne v závislosti od obsahu
Veľkosť skupiny: do 5 – 12 účastníkov

Obsah kurzu:

  • Prehľad o dostupných metódach psychologického hodnotenia na slovenskom a českom trhu.
  • Porovnanie výhod a nevýhod metód pre pracovnú a organizačnú oblasť.
  • Špecifikácia metód podľa oblastí: osobnostné črty, osobnostné typy, motivácia k výkonu, riadenie a rozhodovanie manažérov, zvládanie záťaže, inteligencie.

Poznámka: Kurz bude mať podobu viac prehľadovej prednášky. Obsahuje možnosť vyskúšať si vybrané metódy na sebe. Podľa toho môžu existovať dva varianty školenia: lacnejšia bez vlastného testovania, drahšia s vyskúšaním si metód na sebe. V druhom prípade môže ísť o krátke stretnutia v trvaní 3-4 hodín v časovom rozpätí dní alebo týždňov.


Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754