Sebapoznanie – Osobné preferencie a motivácia

Trvanie: 1 až 2 dni
Veľkosť skupiny: do 5 – 12 účastníkov

Obsah:

 • predstavenie modelu Jungovej teórie osobnosti
 • spoznávanie osobnostných preferencií
 • štandardizovaná správa o vlastnom osobnostnom profile
 • osobnostný typ – čo nám povie a čo nie
 • pochopenie dynamiky typu
 • vývin osobnosti počas života
 • dynamika typu a motivácia
 • prirodzenémotivátory a demotivátory
 • darčeky, ktoré potešia
 • na čo dbať pri rozhovore s inými, ak chcem iných motivovať
 • na čo dbať pri rozhovore s inými, aby som ich nezahltil sebou samým (kouči, manažéri)

Cieľová skupina:

 • personalisti
 • manažéri tímov
 • HR-manažéri
 • pracovné tímy
 • jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj
 • jednotlivci so záujmom o profesionálny rozvoj
 • záujemcovia o ďalšie kurzy zamerané na témy „Komunikácia v tíme“, „Zvládanie stresu“, „Osobný rozvoj kariéry“

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754