Sebapoznanie – Osobné preferencie a zvládanie stresu

Trvanie: 1 až 2 dni
Veľkosť skupiny: do 5 – 12 účastníkov

Obsah:

 • predstavenie modelu Jungovej teórie osobnosti
 • spoznávanie osobnostných preferencií
 • štandardizovaná správa o vlastnom osobnostnom profile
 • osobnostný typ – čo nám povie a čo nie
 • pochopenie dynamiky typu
 • vývin osobnosti počas života
 • dynamika typu a definovanie stresoru
 • zmena stresorov počas života
 • normálne reakcie na stres
 • rizikové reakcie na stres
 • užitočné spôsoby relaxu

Cieľová skupina:

 • personalisti
 • manažéri tímov
 • HR-manažéri
 • pracovné tímy
 • jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj
 • jednotlivci so záujmom o profesionálny rozvoj
 • záujemcovia o ďalšie kurzy zamerané na témy „Komunikácia v tíme“, „Zvládanie stresu“, „Osobný rozvoj kariéry“

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754