Sebapoznanie – Osobné preferencie v kariére

Trvanie: 1 až 2 dni
Veľkosť skupiny: do 5 – 12 účastníkov

Obsah:

 • predstavenie modelu Jungovej teórie osobnosti
 • spoznávanie osobnostných preferencií
 • štandardizovaná správa o vlastnom osobnostnom profile
 • osobnostný typ – čo nám povie a čo nie!
 • pochopenie dynamiky typu
 • vývin osobnosti počas života
 • dynamika typu a kariérová funkcia
 • sebapoznanie – prirodzene silné stránky a prirodzene slabé stránky
 • Ako si nájsť prácu snov popri práci?
 • Na čom sa mi oplatí popracovať a čomu sa radšej vyhýbať?
 • Kedy sa silná stránka môže premeniť na slabú?

Cieľová skupina:

 • personalisti
 • manažéri tímov
 • HR-manažéri
 • pracovné tímy
 • jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj
 • jednotlivci so záujmom o profesionálny rozvoj
 • záujemcovia o ďalšie kurzy zamerané na témy „Komunikácia v tíme“, „Zvládanie stresu“, „Motivácia pracovníkov“,

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754