Sebapoznanie – Zručnosti a kompetencie

Trvanie: 1 až 2 dni
Veľkosť skupiny: do 5 – 12 účastníkov

Obsah:

  • Spoznanie a pomenovanie kompetencií, zručností, silných a slabých stránok
  • Oboznámenie sa s princípmi vytvárania kompetenčného portfólia
  • Definovanie cieľov blízkeho rozvoja, vytvorenie akčného plánu

Cieľová skupina:

  • jednotlivci so záujmom o profesionálny rozvoj
  • absolventi, uchádzači o prácu
  • pracovné tímy zamerané na komunikáciu svojich predností širokej verejnosti,

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754