Stress management

Cieľ kurzu:

 • Identifikovať rizikové faktory, ktoré stres vyvolávajú
 • Rozoznať príznaky stresu u seba aj u druhých
 • Zvládať stresové a záťažové situácie v súkromí aj na pracovisku
 • Predísť syndrómu vyhorenia
 • Využiť stres vo svoj prospech- na mobilizovanie všetkých síl a  na zlepšenie výkonu
 • Moderné techniky prevencie proti stresu

Cieľová skupina:
Manažéri, vedúci pracovníci, personalisti, asistenti, zamestnanci- všetci, ktorí chcú lepšie odolávať stresu a efektívne zvládať záťažové situácie v práci aj v súkromnom živote.

Obsahová náplň:

 • Model vzniku a pôsobenia stresu
 • Zmena stresorov počas života
 • Stres a jeho vplyv na zdravie a výkonnosť, syndróm vyhorenia
 • Psychologické predpoklady pre zvládanie stresu- predstavenie modelu Jungovej teórie osobnosti
 • Spoznávanie a definovanie stresorov jednotlivca vo vlastnom okolí na základe teórie osobnosti
 • Normálne reakcie na stres, ich pôvod príčiny a riešenie
 • Rizikové reakcie na stres, ich pôvod, príčiny a riešenie
 • Zmenou životného štýlu k eliminovaniu stresových faktorov
 • Užitočné spôsoby relaxu

Trvanie kurzu: 8 hodín
Cena kurzu: 240 €


Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754