Time management

Cieľ kurzu:

 • Sprostredkovať účastníkom kurzu spôsoby a možnosti zvýšenia pracovnej výkonnosti prostredníctvom efektívneho časového manažmentu.
 • Naučiť, ako zvládnuť všetky stanovené ciele a ešte aj niečo navyše včas, efektívne a bez stresu a predísť tak syndrómu vyhorenia.
 • Naučiť, ako vypracovať vlastný časový harmonogram na základe poznania vlastných možností.
 • Naučiť sa stanoviť si priority a neodkladať ťažké úlohy najneskôr.
 • Pochopiť podstatu a výhody rýchleho rozhodovania.
 • Vedieť efektívne vyplniť časové medzery v harmonograme.

Cieľová skupina:

Manažéri, vedúci pracovníci, personalisti, asistenti, zamestnanci- všetci, ktorí sa chcú stať odborníkmi na efektívny časový manažment, zvládať každodenné úlohy bez stresu a vyhnúť sa zbytočným zlodejom času.

Obsahová náplň:

 • Sebapoznanie ako základ pre vytvorenie efektívny personálny time management
 • Narábanie s časom na základe biorytmu a typológie osobnosti
 • Stres ako príznak a následok neefektívneho využitia času- jeho vznik, príčiny a dôsledky, syndróm vyhorenia
 • Budovanie správnych návykov, určenie si priorít
 • Optimalizácia času a zaobchádzanie s časom
 • Pomôcky a nástroje efektívneho plánovania
 • Intuitívny time management alebo: nechoď hlavou proti múru
 • Sebahodnota, sebuvedomenie a sebaocenenie alebo určenie si toho, na čom nám v živote skutočne záleží, prečo to všetko robíme a prečo sa odmeníme

Trvanie kurzu: 8 hodín
Cena kurzu: 240 €


Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754