Úvod do koučingu


Ak Vás zaujíma, čo sa pod slovom koučing naozaj skrýva, čo všetko koučovanie obnáša a ako sa koučuje, tak je kurz Úvod do koučingu vhodný práve pre Vás. Tento kurz je štartovací mostík, kde sa definuje pojem koučing, budú Vám vysvetlené základné koučingové nástroje, teda techniky, ktoré sa pri koučovaní využívajú, ktoré si budete aj v praxi skúšať. Kurz, teda nie je len o teórií! Budete kouč aj koučovaný, čo je obrovské plus, pretože len praxou môžete zistiť, či všetkému rozumiete, či Vám to ide a ako sa pri tom cítite.

Základné princípy a nástroje koučovania:
Cieľom dvojdňového kurzu je oboznámiť účastníkov s podstatou a základnými princípmi koučovania. Predstavíme Vám čo je koučing, ako funguje koučovanie, budete vedieť pomenovať a rozoznať rozdiely medzi rôznymi inými metódami a koučingom. Pomocou vopred vysvetlených a následne v praxi vyskúšaných základných nástrojov koučingu sa naučíte lepšie odhadnúť druhých, budete schopný ľahšie pochopiť a predvídať ich, ale aj vaše vlastné, možné zámery správania a tým dokážete predchádzať konfliktom a nezhodám. Následne budete schopný tieto nástroje používať či pri sebakoučovaní, alebo pri koučovaní Vašich blízkych.

Základné info o našom kurze:

  • Dĺžka kurzu: 2 dni
  • Maximálny počet účastníkov: 10 osôb (garantujeme individuálny prístup)
  • Lokalita: Bude spresnená podľa záujmu
  • Lektor kurzu: Mgr. Silvia Langermann, Ltc.
  • Cena kurzu: 380 € s DPH. Cena kurzu zahŕňa všetky študijné materiály aj pomôcky.

Čo Vám dá tento kurz:
Po skončení kurzu budete poznať základné nástroje koučingu a budete schopný tieto nástroje použiť pri koučovaní seba aj iných. Tak ako budete vďaka tomu viac vidieť do druhých, budete viac vidieť aj do seba samého. Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy, ciele. Tiež sa naučíte efektívne riešiť problémy, ale aj správne komunikovať. Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť až natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť. Samozrejme len v pozitívnom a obohacujúcom smere.

Po absolvovaní kurzu dostanete certifikát spoločnosti Power Coaching. A možno zistíte, že koučing Vás zaujal na toľko, že sa ním budete chcieť živiť, alebo Vám pomôže zistiť, kam by ste chceli smerovať ďalej.

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754