Manažér koučom

Manažér koučom

Prihlásiť sa na kurz

Manažér často riadi ľudí tým, že im vraví, čo majú robiť. Nariaďovať a prikazovať je totiž ľahké, rýchle a máte pocit, že veci sú pod kontrolou.

Veľkosť skupiny
20
Trvanie kurzu
Úroveň skúseností
Začiatočníci
Cena s DPH:
220 €
Cena bez DPH:
183.33 €

Zámer kurzu:

Často tak robí preto, lebo sa to naučil od svojich predchodcov a je tam aj vplyv výchovy a kultúry. Nevšimne si však, že takéto správanie ľudí demotivuje, zbavuje zodpovednosti, iniciatívy, tvorivosti a podporuje skôr atmosféru strachu, frustrácie, či apatie.

Mnoho manažérov venuje väčšinu času haseniu požiarov, aby dokázali splniť stanovené ciele a úlohy. Nezostáva im dosť času na dlhodobé plánovanie, tvorbu vízií, sledovanie konkurencie, nových produktov, aby si udržali celkový prehľad a strategické riadenie. Vtedy vznikne otázka, či si manažér môže dovoliť riadiť svojich ľudí koučovaním, keď prikazovanie je rýchlejšie? 

Výkon manažéra charakterizuje najmä výkon členov jeho tímu. Množstvo úsilia, ktoré manažér vynaloží na zvýšenie efektivity zamestnancov, je nesmierne dôležité. Koučing je známy manažérsky nástroj, avšak len máloktorý manažér ho dokáže uplatniť adekvátnym spôsobom tak, aby mu priniesol žiadaný výsledok.

TO, ČO DNES POVAŽUJEME ZA VYNIKAJÚCI VÝKON, môže byť už zajtra slabé. Človek, ktorý nedokáže vedome rozvíjať vlastné zručnosti a schopnosti, nemôže byť z dlhodobého hľadiska úspešný. Jednou z hlavných zodpovedností manažéra je rozvíjať svojich podriadených a umožniť im čeliť aj budúcim výzvam. Úspech tímu je úspechom manažéra.

NAJŤAŽŠOU ÚLOHOU MANAŽÉRA V ROLI KOUČA je zabezpečiť efektivitu koučovania v dlhodobejšom časovom horizonte. Základným predpokladom je, aby vedúci i podriadený spoločne verili, že táto investícia im prináša hodnotu a viditeľné a stabilné zlepšovanie.

CIEĽOM KURZU je účastníkov naučiť, ako môžu dosiahnuť vyššie uvedený výsledok vhodným sledovaním výkonu, vytváraním prostredia založeného na dôvere, vyvarovaním sa bežných chýb počas koučovacích diskusií, používaním vhodného jazyka a v neposlednom rade i venovaním pozornosti individuálnym potrebám jednotlivcov. Z vynikajúcich koučov sa stanú úspešní manažéri oddaných a motivovaných tímov.

Na konci kurzu budú účastníci schopní vedome aplikovať techniky manažérskeho koučingu. Manažéri budú schopní vytvárať skutočnú hodnotu pre seba i svojich podriadených.


Termín konania kurzu je 22.11.2019 v čase 8.00 - 16.00 hod.
Cena kurzu je 220€ s DPH

Prihlasovanie: priamo cez web alebo napíšte na info@powercoaching.sk, zavolajte na 0948 168 011.


Tešíme sa na Vás!

Nenašli ste žiadny kurz pre vás?

Kontaktujte nás a radi vám poradíme s výberom

Chcem poradiť