Meranie motivácie zamestnancov

Motivácia by mala byť "šitá na mieru" každému jednému zamestnancovi. Podstatné je, aby samotná spoločnosť a jej manažéri vyvíjali cielené úsilie, našli a vedeli efektívne používať nástroje a faktory motivácie tak, aby správne ovplyvňovali spokojnosť a motiváciu zamestnancov.

Častou chybou pri motivácii zamestnancov je ich zameranie na finančnú motiváciu (mzdy, prémie, bonusy...). Finančná motivácia je samozrejme dôležitá (predovšetkým pri získavaní nových pracovníkov a pre výkonovú motiváciu existujúcich pracovníkov), ale často nebýva tou najdôležitejšou. Na to, aby zamestnanci boli dlhodobo lojálni, nie iba spokojní, je potrebné oveľa viac pracovať aj s inými, najmä nefinančnými formami motivácie tak, aby zamestnancov práca čo najviac bavila a vykonávali ju so záujmom a s radosťou.

My vám pomôžeme nastaviť taký motivačný systém, ktorý dokáže efektívne ovplyvňovať správanie a konanie jednotlivcov a pracovných tímov smerom k rozvoju a efektívnemu využívaniu potenciálu zamestnancov, k ich zodpovednej a kvalitnej práci s prihliadnutím na osobné ciele, ale aj v súlade s cieľmi a so záujmami celej organizácie.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.