Odborné konzultácie

Silná a úspešná spoločnosť pozostáva z efektívnych a kvalitných ľudí. Personálny audit je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, pretože pomáha firme zhodnotiť stav ľudí a zlepšiť fungovanie organizácie.

Formulácia stratégie, vízie a odborná pomoc. Personálnym auditom identifikujeme a zaistíme slabé články, zvýšime výkonnosť spoločnosti, zlepšíme pracovné procesy a optimalizujeme náklady spoločnosti. Zameriame sa na súčasný stav, vaše ciele a očakávania a navrhneme presné riešenia k ich dosiahnutiu.

Firmy realizujú personálny audit ak potrebujú:

  • zvýšiť výkonnosť firmy ako celku
  • optimalizovať ľudské zdroje
  • zlepšiť riadenie ľudských zdrojov vo firme
  • nastaviť motivačný a rozvojový program pre zamestnancov
  • vytvoriť stratégiu vzdelávania vrátane podkladov a personalizovaných návrhov rozvoja pre jednotlivcov a tímy

Spojte sa s nami, radi vám poskytneme viac informácií na 0948 168 011.

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.