kurz detil

Osobnostná diagnostika GPOP

Poznáte kvality, prednosti, talenty svojich ľudí a viete ako reagujú v krízových a stresových situáciách? Viete, v čom vynikáte Vy a či využívate svoj potenciál?

GPOP osobnostná diagnostika Vám poskytne komplexný obraz diagnostikovanej osoby. Napovie Vám, kto ste naozaj, aké sú Vaše silné a slabé stránky.Umožní Vám zistiť, ako sa bude pravdepodobne reálne správať diagnostikovaná osoba v stresovej situácii, taktiež ako zapadne do kolektívu a kde môže nastať konflikt.
Pomáha pri utváraní tímov, zistení, či je osoba na vhodnej pracovnej pozícií, umožňuje spoznanie samých seba a rozviť vlastný potenciál.

Priebeh:
1. Online vyplnenie testu, cca 100 otázok
2. Poskytnutie detailnej písomnej spätnej väzby
3. Osobná konzultácia ohľadom výsledku s licencovaným psychológom
4. Spätná väzba zadávateľovi, ak je GPOP robené pre účel dosiahnutia cieľa spoločnosti

Nenašli ste žiadny kurz pre vás?

Kontaktujte nás a radi vám poradíme s výberom

Chcem poradiť