Firmy

Pre_firmy_a_managerov_p

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím tak, aby boli jeho členovia schopní napĺňať svoje osobné plány, udržať si spokojnosť v práci a zároveň plniť náročné úlohy.

Existuje viacero nástrojov na rozvoj jednotlivcov a tímu. Ako najefektívnejšie sa v súčasnej dobe javia coaching (koučing). Trendy v biznise vyžadujú, aby sa každý manažér, ktorý chce kvalitne napĺňať požiadavky svojej pozície, stal mentorom aj koučom.

Dobrý manažér musí byť informovaný o novinkách a v procesoch vo svojom obore. Pripravili sme pre Vás kurzy, ktoré budú brať do úvahy individuálne problémy, výsledky, chod vašej spoločnosti a podajú vám pomocnú ruku aj vo vedomostnej aj v psychickej stránke.