Rozvoj tímov a manažéra

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ MANAŽÉROV A TEAMOV

Stres manažment, time manažment a syndróm vyhorenia

Cieľ:
Naučiť sa zvládať stres, pochopiť podstatu stresových situácií na rovine fyzickej aj psychickej a rozoznávať ako aj prvé príznaky a predchádzať syndrómu vyhorenia u seba v zamestnaní v svojom tíme. Ďalším cieľom je time manažment, uvedomenie si zlodejov času, rozdelenie času a a optimalizácia plánovania dňa a týždňa. Účastníčky sa dozvedia ako manažovať stres u seba a manažovať rodinu, tím vo vypätých situáciách, zvládať paniku, ako si zabezpečiť prevenciu a ako pracivať už po prekonaní syndrómu vyhorenia.

Obsah:

 • Pochopenie podstaty stresu v rovine fyzickej aj psychickej. Druhy stresu. Vplyv dlhodobého stresu na organizmus. Vplyv stresu na 5 oblastí života.
 • Vplyv stresu na prácu jednotlivca a tímu. Johariho okno. Stres manažment. Človek a manažér v stresovej situácii v tíme.
 • Time manažment. Časová snímka. Biorytmus a výkon. Neefektívne využívanie času a zlodeji času. Zásady časového plánu.
 • Paretovo pravidlo. Analýza dôležitosti a naliehavosti úloh – Eisenhowerov princíp.
 • Vyváženie štyroch druhov času – čas pre nadriadeného, pre podriadených, pre systém, pre seba. Štyri kvadranty matice manažmentu času – priradenie konkrétnych úloh.
 • Vedieť povedať „nie“ v situáciách, kedy je to žiadúce.
 • Analýza ABC – určovanie priorít pri plánovaní úloh. Plán pracovného dňa a týždňa.
 • Syndróm vyhorenia, príznaky vo fyzickej a psychickej rovine, prevencia a zotavenie sa po prekonaní syndrómu vyhorenia.
 • Čo je to wellness? Významu wellnessu ako životného štýlu za účelom dlhodobého udržania fyzickej aj psychickej kondície.
 • Techniky na spracovanie a odbúranie stresu, uvoľňovacie techniky, „dobíjanie batérií“ v skratke a antistresové rituály.

ASERTIVITA

Cieľ:
Účastníci sa naučia využívať asertivitu v pracovných vzťahoch. Dávať a prijímať spätnú väzbu, kritiku a zvládať konflikty.

Obsah:

 • Asertivita ako filozofia prístupu k sebe a k iným
  • Čo je asertivita, tri dimenzie osobnosti človeka a korene asertivity
  • Asertívna filozofia, ako rozlišovať základné typy správania (asertivita, agresivita, pasivita)
  • Asertívny spôsob komunikácie a správania, asertívna filozofia
  • Sebapoznanie a asertivita, základné spôsobilosti asertívneho správania
  • Asertivita versus agresivita, zabránenie manipulácii v pracovných vzťahoch
 • Asertivita v pracovných vzťahoch
  • Komunikácia, neverbálna aj verbálna
  • Ako sa vyjadriť optimálnym spôsobom
  • Čo je manipulácia a ako sa jej brániť
  • Ako reagovať na manipuláciu a neasertívne spôsoby správania
  • Asertívne práva, metódy asertívneho správania sa
  • Ako povedať nie
  • Ako asertívne argumentovať
  • Ako čeliť priamemu útoku
  • Ako sa brániť neoprávneným požiadavkám
 • Kritika a spatná väzba
  • Spätná väzba, OSCAR
  • Kritika
  • Prijímanie a dávanie konštruktívnje kritiky
  • Prijímanie neprávnenej kritiky
  • Reakcia ľudí pod stresom a tlakom
 • Konflikt
  • Čo je konflikt a druhy konfliktov
  • Zvládanie a riešenie konfliktov
  • Postup
  • Transakčná analýza
  • Zdroje a východiská transakčnej analýzy

PRINCÍPY, KTORÉ MÔŽU ZMENIŤ 5 OBLASTÍ NÁŠHO ŽIVOTA
(1. Zdravie, 2. Partnerstvo a rodina, 3. Sebarealizácia, práca a peniaze,
4. Priateľstvá a sociálne vzťahy, 5. Voľný čas)

Cieľ:
Účastníci získajú vedomosti ako si poznaním seba samého zlepšiť život

Obsah:

 • Poznanie samého seba – silné, slabé stránky, využívanie silných stránok, Johariho okno
 • Intuícia, počúvanie signálov svojho tela pre oblasť zdravia a životných situácií
 • Objavenie a pochopenie vlastného talentu (praktické cvičenia)
 • Ako dostať sny na obežnú dráhu (nástroje práce pozitívneho myslenia), splnenie snov a podelenie sa s nimi s ostatnými ľuďmi
 • Predpoklady stať sa lídrom – obrazotvornosť, rozhodnosť, vytrvalosť, tímovosť, využitie emócií ako kompasu,
 • Práca so strachom
 • Práca so súcitom v 2 rovinách – asertivita a empatia
 • Šiesty zmysel, odkazy neúspechov a pozitívne myslenie
 • Vytvorenie vlastnej osobnosti ako značky a prejavu jedinečnosti
 • Ako sa stať obľúbeným a získavať si ľudí
 • Charizma – definícia, vlastnosti charizmatických ľudí

VYUŽITIE ZNALOSTÍ PSYCHOLÓGIE FARIEB PRE ÚSPECH V BIZNISE, PREDAJI A OSOBNOM ŽIVOTE

Cieľ:
Účastníčky získajú vedomosti o tom ako farby odzrkadľujú ľudskú povahu, aký je význam farieb a ako sa môžu využiť znalosti o farbách na zvýšenie kvality života v súkromí a biznise.Účastníci získajú odpovede na otázky – Čo vnímame vo farbách? Aký benefit môžeme z farieb mať?

Obsah:

 • Náuka o farbách a farebné systémy: farby a svetlo, farby dúhy,
 • Klasifikácia farieb
 • Quick guide and základné informácie o farebných systémoch
 • Psychológia farieb – psychologické prieskumy, vplyv farieb na správanie sa, čo hovoria naše obľúbené farby o nás
 • Vnímanie farieb ostatnými zmyslami
 • Praktické použitie farieb

Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754