Podnikatelia

Pre_zacinajucich_p

Rozhodnutia, ako začať podnikať alebo hľadať si zamestnanie nie sú jednoduché. Často sa stáva že jedinec urobí veľkú chybu ak si nevyberie to na čo má reálne predpoklady, schopnosti, zručnosti, talent a chuť. Pomocou profesionálnej diagnostiky vám vieme jednoznačne povedať či a v čom podnikať. Tak isto vám vieme odhaliť vaše silné a slabé stránky, na ktoré si máte dávať pozor a ktoré máte využívať.

Váš coach, alebo mentor vám pomôže zbaviť sa trémy, zvládať stres, medziľudské vzťahy a riadiť ľudí.

Podľa vašej osobnostnej typológie vám pripravíme perfektný plán na zdokonalenie vášho profesionálneho života.