Poradňa pre začínajúcich podnikateľov

Tréma pri vystupovaní
(chcem sa zbaviť trémy z vystupovania pred väčším okruhom ľudí, pri prezentáciach… ako na to?)

Tréning zručností
(chcem sa zlepšiť v obchodno–predajných zručnostiach… teóriu ovládam, prax mi nejde…)

Riadenie ľudí
(som nováčik v riadiacej funkcii, ako zvládnuť všetky nároky? pomohol by mi kouč v roli sparing partnera…)

Adaptácia v novom zamestnaní
(mám tri mesiace na zvládnutie skúšobnej doby, ako sa adaptovať a udržať v novom prostredí?)

Problémy s kolegami
(kolegovia ma „neberú“ medzi seba, nerozumieme si… ide o mobing?)

Osobnostné bloky brániace kariérnemu rastu
(na poradách sa zajakávam, hanbím sa prehovoriť, vypadávajú mi myšlienky, radšej mlčím… kvôli tomu povýšili služobne mladšieho kolegu… čo s tým robiť?)

Stagnácia v novom zamestnaní
(v predošlom zamestnaní som mal/a výborné výsledky, patril/a som medzi kľúčových zamestnancov, v novom sa akosi neviem adaptovať… nedarí sa mi, som priemerná a neviem čo s tým… zo stagnácie som už demotivovaná… čo s tým robiť?)

Stres v práci
(pod stresom prijímam často aj zlé rozhodnutia, nemám čas dôkladne si pripraviť zadané úlohy… ako to riešiť?)


Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754