Typológia osobnosti

Ešte predtým ako začnete reálne podnikať, alebo si hľadať prácu…. nechajte na odbornú typológiu osobnosti, aby Vám poradila na akú prácu sa hodíte.

Samozrejme, ak poznáte seba samého/samu, dokážete spoznávať aj ostatných. Dokážete sa prispôsobiť situácii, viete odhadnúť jedinca a Vaše poznatky o ňom a o sebe dokážete vložiť do efektívnej komunikácie. Ak viete, aký človek ste Vy a aký je ten, s ktorým ste v kontakte, úspech máte zaručený.
Na základe typológie osobnosti GPOP sa dozviete, aký/aká ste, aký partner/ka sa k Vám hodí, aká práca by Vás napĺňala, aké sú Vaše osobnostné charakteristiky (či ste extrovert alebo introvert, racionálny alebo intuitívny typ…), ako prežívate stres a ďalšie dôležité informácie, ktoré Vám pomôžu vidieť sa v lepšom svetle, byť spokojnejší a šťastnejší.

GPOP je dotazníková metóda, používaná pre porozumenie osobnosti v kontexte Jungovskej typológie. Vychádza z nasledujúcich predpokladov:

Rozdiely v osobnosti sa prejavujú rozdielnymi preferenciami správania.
Rôzne preferencie sa dajú priradiť k desiatim globálnym škálam, kombinovaným do dvojíc:

  • extraverzia (E) a introverzia (I) – zdroj psychickej energie
  • pociťovanie (S) a intuícia (N) – spôsob vnímania reality
  • myslenie (T) a cítenie (F) – spôsob rozhodovania
  • napätie a uvoľnenie – forma reakcie na stres

Na základe odpovedí na 116 otázok dotazníka určíme osobnostný typ zo 16 osobnostných vzorcov. Ku každej dimenzii (dimenzia je dvojica globálnych škál) je priradených 5 konštruktov (pomocné škály), ktoré ešte presnejšie opisujú individuálne rozdiely.
Výstupom z metódy je okrem opisu tiež podrobná záverečná správa, vrátane analýzy preferencií v rámci jednotlivých globálnych škál a ich subškál.
GPOP je metóda, distribuovaná len certifikovaným užívateľom (certifikát získajú absolventi školiaceho a výcvikového kurzu GPOP), ktorá administruje a vyhodnocuje sa prostredníctvom HTS.


Pre viac informácií / vytvorenie cenovej ponuky nás kontaktujte:
info@businesscoaching.sk, 00421 904 682 754