Prečo sa zúčastniť na kurze Úvod do koučingu?

Dvojdňový kurz Úvod do koučingu – Solution focused coaching, Self coaching je štartovací mostík. Ak Vás zaujíma, čo sa pod slovom koučing naozaj skrýva, čo všetko koučovanie obnáša a ako sa koučuje je vhodný práve pre Vás.

Na kurze sa definuje pojem koučing, budú Vám vysvetlené základné koučingové nástroje, teda techniky, ktoré sa pri koučovaní využívajú, ktoré si budete aj v praxi skúšať. Kurz, teda nie je len o teórií! Budete kouč aj koučovaný, čo je obrovské plus, pretože len praxou môžete zistiť, či všetkému rozumiete, či Vám to ide a ako sa pri tom cítite.

Pomocou vopred vysvetlených a následne v praxi vyskúšaných nástrojov sa naučíte lepšie odhadnúť druhých, budete schopný ľahšie pochopiť a predvídať ich, ale aj vaše vlastné, možné zámery správania a tým dokážete predchádzať konfliktom a nezhodám. Po skončení kurzu budete schopný tieto nástroje použiť pri koučovaní seba aj iných. Samozrejme tak ako budete viac vidieť do druhých, budete viac vidieť aj do seba samého. Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy, ciele. Tiež sa naučíte efektívne riešiť problémy, ale aj správne komunikovať. Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť až natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť. Samozrejme len v pozitívnom a obohacujúcom smere.
Na kurze je vždy príjemná priateľská a komorná atmosféra. Zúčastnených je maximálne 10, takže sa zaručí individuálny prístup. Každý má priestor opýtať sa na čokoľvek a kedykoľvek, navyše v malej skupinke sa rýchlo spoznáte a aklimatizujete, vďaka čomu sa budete cítiť uvoľnene.

Po absolvovaní kurzu dostanete certifikát spoločnosti Power Coaching, budete schopný používať koučingové nástroje a koučovať seba aj iných. Možno zistíte, že koučing Vás zaujal na toľko, že sa ním budete chcieť živiť, alebo Vám pomôže zistiť, kam by ste chceli smerovať ďalej.