PREDAJ SA! - Self marketing

PREDAJ SA! - Self marketing

Obchodnícke zručnosti, sebaisté vystupovanie, získanie si klientov, úspešné vyjednávanie, argumentácia a schopnosť presvedčiť, využitie námietok a sťažností vo svoj prospech, vedieť povedať nie, schopnosť predať a schopnosť „predať sa“. Získajte všetky zručnosti a kompetencie a buďte sebaistý v tom, čo robíte! Vytvorte alebo rozšírte svoju klientelu, staňte sa pre nich jedinečným vo svojom obore!

Čo všetko sa naučíte?

- Obchodnícke zručnosti
- Ako predať
- Ako získať a udržať si klientelu
- Vytvorenie vzťahu s klientom
- Inovačné trendy v obchodovaní - ktoré poskytnú konkurenčnú výhodu oproti štandardne školeným obchodníkom
- Argumentácia a schopnosť presvedčiť
- Negociácia - techniky vyjednávania
- Ako využiť námietky, reklamácie, sťažnosti vo svoj prospech
- Modelové situácie v praxi

Absolvent získa certifikát spoločnosti Power Coaching.

Tešíme sa na Vás !

Partner podujatia: StartitUP :)

Cena:
220,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
8 h
Termíny
Dátum a čas: 13.11.2020 08:00
Miesto: Bratislava, Mierová 56
Kouči