Storno podmienky, informácie o platbe a ďalšom postupe

Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov

Našou povinnosťou je dodržiavať kvalitu, obsah, štruktúru aj časový harmonogram kurzov. Plne rešpektujeme a chránime súkromie našich klientov. Ako člen Slovenskej asociácie koučov (SAKO) v plnej miere dodržiavame etický kódex kouča.

Osobné údaje klientov sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platobné podmienky

Na základe Vami vyplnenej prihlášky bude vystavená faktúra, ktorej splatnosť je vždy pred realizáciou kurzov a výcvikov. V prípade Vašej žiadosti o splátkový kalendár, je možné sa dohodnúť na dvoch alebo troch rovnocenných splátkach konečnej sumy a to bez navýšenia, pričom dve splátky sa hradia pred začatím kurzu, tretia časť pred skončením kurzu.

Storno podmienky

Zákazníkom vieme garantovať, že ak sa v prvý deň kurzu rozhodnú nepokračovať, tak majú nárok na vrátenie 50% zaplatenej sumy.

V prípade oznámenia zrušenia Vašej účasti na kurze peniaze nevraciame. Táto suma neprepadáva, ale klientovi ostáva ako kredit, ktorý môže v plnej výške využiť na ktorýkoľvek kurz či na individuálne sedenia. Kredit nemusí byť viazaný na osobu, klient sa ho môže rozhodnúť darovať druhej osobe, ktorá ho využije na ponúkané služby v Power coaching, ktoré si sama zvolí.

Ak je kurz zrušený zo strany organizátora, suma sa klientovi vráti v plnej výške automaticky.

Svojim zákazníkom v prípade náhlych zmien ponúkame možnosť náhrady jedného účastníka druhým.

Naša firma si vyhradzuje právo kurz neotvoriť, respektíve presunúť termín začiatku, a to z dôvodu nedostatočnej účasti, ktorá znemožňuje na kurze efektívnu prácu účastníkov v skupinách. V prípade neotvorenia kurzu bude klientovi vrátená celá zaplatená suma.

V závažných a odôvodnených prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu miesta alebo na zmenu termínu. Našou povinnosťou je tieto zmeny včas komunikovať naším klientom a účastníkom kurzov, a to najneskôr dva týždne pred začatím kurzu.

Life coaching a individuálne sedenia

Power coaching s.r.o. má povinnosť dodržiavať etický kódex koučov. Plne rešpektujeme a chránime súkromie našich klientov.

Klient je povinný zrušiť sedenie najneskôr 24 hodín pred jeho uskutočnením. Pokiaľ nie je sedenie klientom zrušené najneskôr 24 hodín pred začatím kurzu, klient nemá nárok na vrátenie peňazí.