Termíny kurzov

9.6.-10.6.2018 Úvod do koučingu, Bratislava, Mierová 56
9.6.-19.6.2018 Akreditovaný kurz Kouč (11 dní), Bratislava, Mierová 56
16.06.2018 Konštelácie
17.06.2018 Nenásilná komunikácia
22.06.2018 Business Coaching-manažérske zručnosti
26.06.2018 Ako začať podnikať v oblasti koučingu